Om NTF

Postadress Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 1 tr

Faktureringsadress
NTF
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

Organisationsnummer
NTF: 802002-4173

Kansliets öppettider
Måndag-fredag kl. 8.30-16.45
maj-augusti: 8.30-15.45
lunchstängt kl. 11.30-12.30

Fax:     E-post:
08-705 59 50     info@ntf.se


Telefon, NTF i ditt län
(Allmänna frågor samt frågor som berör regional/lokal verksamhet)

Blekinge 0480-106 63
Dalarna 023-70 55 70
FyrBoDal 0520-22 40 40
Gotland 070-623 73 23
Gävleborg 026-12 25 40
Halland 031-60 78 80
Jämtland 063-12 21
Jönköping 036-16 25 51
Kalmar 0480-106 63
Kronoberg 0480-106 63
Norrbotten 0920-24 68 50
Skaraborg 0501-686 50
Skåne 0480-106 63
Stockholm 070-623 73 23
Sörmland 0155-29 02 29
Uppsala 018-65 20 90
Värmland 054-15 70 01
Västerbotten 090-18 44 80
Västernorrland 0611-232 25
Väst 031-60 78 80
Västmanland 070-328 58 00
Örebro 054-15 70 01
Östergötland 0155-29 02 29


Telefon (Nationell samordning)
Marie Nordén – Generalsekreterare
Hanterar frågor som berör NTF som organisation.
Telefon: 070 – 221 59 65

Katarina Bokström – Nationell projektledare
Hanterar frågor som berör trafiksäkerhet och skola, barn och ungdom, trafiknykterhet och cykelhjälm.
Telefon: 070 - 584 4975

Rickard Cosini – Kommunikationsansvarig
Hanterar frågor som berör NTF:s sponsorer och partners, Trafiklotteriet, NTF Certifiering samt allmänna konsument -och mediefrågor.
Telefon: 070 - 819 01 50

Niklas Thell – Ekonomi och administrationsansvarig
Hanterar frågor som berör NTF:s ekonomi och administration.
Telefon: 076-195 75 72

Mats Hedfors – Nationell projektledare
Hanterar frågor som berör hastigheten på våra vägar och bältesanvändning.
Telefon: 070 - 656 54 23


Så här hittar du till oss
Med bil från E4:an norrifrån
Avfart höger mot Sundbyberg/Solna C, sväng höger in på Frösundaleden och kör över Solnavägen. Förbi Solna Centrum och Fotbollsstadion. Sväng vänster in på Huvudstagatan vid Statoils bensinstation. Sväng vänster igen skyltat Hedvigsdal, Polis, Sundbybergsvägen. Och sedan vänster igen in på Skytteholmsvägen. Där finns parkering utanför nr 2 - NTFs kansli plan 1.

Med bil från Essingeleden söderifrån
Kör av mot Solna. Följ skyltning Solna C. Sväng höger vid gul skola in på Huvudstagatan. Kör över bron och höger igen Sundbybergsvägen. Första vänster in på Skytteholmsvägen. Där finns parkering utanför nr 2 - NTFs kansli plan 1.

Med T-bana
Åk blå linje mot Akalla till Solna Centrum, uppgång Solna Centrum/Busstation. Gå Skytteholmsvägen upp förbi Svenska kyrkans hus - NTFs kansli, Skytteholmsvägen 2, plan 1.

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag...

Här återfinner du de dokument som styr NTF:s verksamhet. Det är NTF anser... där alla våra viktiga ståndpunkter finns samlade och vår verksamhetsinriktning.

1934 NTF bildades på initiativ av dåvarande kommunikationsminister Henning Leo. Syftet var ”att verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksäkerhet i Sverige, främst på gator och vägar…”. I Sverige...