Visa detta email i din webbläsare

NTF:s Nyhetsbrev Nr: 3 2017
NTF
Vinn 10 000 kr till klassen...

Tävlingarna "Klassresan" och "Klassens hjälte" är nu igång för andra året i rad inom ramen för projektet och haschtaggen #minskolväg. Vi hoppas naturligtvis kunna toppa förra årets 800 användare av kartläggningsverktyget. Oavsett om man tävlar som klass eller som enskild så bidrar man till säkrare skolvägar för Sveriges alla barn. Tävlingen går ut på att barnen kartlägger sin egen skolväg. Detta görs tillsammans med en förälder eller mer organiserat som del av skolundervisningen. Barnen får själva reflektera kring vilka sträckor och passager som utgör en risk samt genom verktyget betygssystem stöd och hjälp att välja den säkraste vägen till och från skolan. Om ni inte redan deltar så passa på och registrera din klass eller ditt barn på minskolvag.se och var med och tävla om 10 000 kronor.

Läs mer..

 
Några ord från Generalsekreteraren...

NTF är med och påverkar inom många områden. Syftet är dock alltid detsamma. Vi vill se färre dödade och skadade i den svenska vägtrafiken och vi ger oss inte förrän vi kommer ner i noll eller så nära noll det bara är möjligt. NTF:s Generalsekreterare Marie Nordén lyfter på locket och berättar mer om vad som är på gång just nu.

 

Läs mer »

 
 
Nu finns Trafikförfattningar 2017/18 för beställning...

Trafikförfattningar 2017/18 innehåller de viktigaste bestämmelserna inom trafikområdet. I årets upplaga finner man bland annat ändringar i trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen och förordningen om kollektivtrafik. Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag AB. Numera beställs produkten från Wolters Kluwer.

 

Läs mer »

 
 
Temadag i trafik...

Många lärare vill arbeta med trafik och trafiksäkerhet integrerat i olika ämnen. Men tiden räcker ofta inte till för att ta fram egna lektionsförslag. Som stöd har NTF nu tagit fram fyra kostnadsfria förslag som återfinns på trafikeniskolan.se. Samtliga lektionsförslag utgår ifrån läroplan och kursplaner för grundskolan. 

 

Läs mer »

 
 
Nytt och på gång inom trafiksäkerhetsområdet...

Susanne Gustafsson, trafiksäkerhetsansvarig NTF fortsätter att hålla oss uppdaterade kring vad som händer inom trafiksäkerhetsområdet både nationellt och internationellt. Precis som i förra nyhetsbrevet blir det mycket fokus på säker cykling men den här gången får vi även veta lite mer om hur utvecklingen ser ut i övriga Europa.

 

Läs mer »

 
 
Fyra förlorade år för cykelsäkerheten…

När NTF nu presenterar sin årliga nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi återigen konstatera att cykelhjälmsanvändning inte ökar. Sedan 2013 har andelen som använder cykelhjälm inte förändrats nämnvärt. Det innebär fyra förlorade år för cykelsäkerheten.

 

Läs mer »

 
 
Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar - vad innebär det?

NTF är Sveriges viktigaste konsumentorganisation kring trafiksäkerhet. Nu publicerar vi även material anpassat för särskilda målgrupper så som t.ex. nya svenskar, föräldrar och äldre. För att kunna nå alla, även de som inte läser svenska, översätts merparten av materialet till engelska, persiska, arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Vårt senaste materialet vänder sig till föräldrar med barn i åldern 6-12 år.

 

Läs mer »

 
  NTF NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.
YouTube Twitter Facebook LinkedIn
 
Du får detta e-mail då du har registrerat dina uppgifter eller accepterat att ta emot e-mail från ntf.se. Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen KLICKA HÄR för att säga upp framtida utskick.
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Copyright © 2023 NTF. Alla rättigheter reserverade.