Visa detta email i din webbläsare

NTF:s Nyhetsbrev Nr: 4 2021
NTF
Stress och halka under helgerna?

Jul- och nyårshelgen är alltid extra olyckdrabbade i trafiken. I år precis som förra året är det kanske viktigare än någonsin att inte skada sig i trafiken då sjukvården redan är tungt belastad och i allmänhet avråder från onödigt risktagande. I år ser det dessutom ut att bli minusgrader och snö i stora delar av landet och julafton infaller på en fredag vilket sannolikt gör att den 23:e blir den stora resdagen.

Läs mer » 

 
Generalsekreteraren har ordet...

Så är trafikåret 2021 snart till ända och vi kan alla glädjas åt att allt färre dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Även om pandemin säkert har bidragit till att vissa grupper har rört sig mindre i bil och ute i samhället så är det nog så att allt vi tillsammans bidrar med i Nollvisionsarbetet faktiskt ger resultat.

Läs mer »

 
 
Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet

Jag berättar i detta nyhetsbrev att antalet omkomna i vägtrafiken till och med oktober månad är lägre än motsvarande period förra året. Vi tycker till om elsparkcyklar i vårt policydokument NTF Anser och du får här veta vad vi anser behövs för ökad trafiksäkerhet.

 

Läs mer »

 
Få använder bältet i hantverksbilar

Trots att nästan 96 procent av alla förare och passagerare i framsätet använder bälte så är ungefär var tredje omkommen personbilsförare obältad. Det motsvarar cirka 20 – 30 omkomna årligen. NTF:s årliga bältesmätningar i tätort med totalt över 350 000 observationer, visar på stora regionala skillnader i bältesanvändning och nationellt att användningen är tio procentenheter lägre i hantverksbilar.

Läs mer » 

 
Trafikförfattningar 2021/22

Trafikförfattningar finns nu ute i sin fyrtionionde utgåvan. Boken innehåller årligen genomgångna och uppdaterade författningar och myndighetsföreskrifter på vägtrafikområdet i ett genomtänkt urval. Både nationell rätt och EU-rätt beaktas.

Mycket ändras varje år
Den senast utkomna författning som tagits med i boken är SFS 2021:834, som är en ändring i förordningen om yrkesförarkompetens. Författningsändringar som utkommit efter utgivningen av Trafikförfattningar 2020/21 markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

 

Beställ Trafikförfattningar här »

 
 
NTF granskade snöröjning och halkbekämpning i 20 kommuner..

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer.

Läs mer »

 
Ungdomar om framtidens transporter

NTF har genomfört två ungdomsprojekt under året som gått. Båda med ingången att fråga ungdomarna själva om hur de ser på det egna resandet och vad som skulle krävas för att i större utsträckning välja hållbara transporter. Medskicket från ungdomar i Västmanland och Skåne pekar på vikten av en social dimension i resandet och att restiden måste gå att använda till något mer än bara resandet. Liknande resultat ser vi från Västra Götaland där NTF Väst med hjälp av Ungdomsbarometern ville ta reda på hur unga tänker kring sitt resande. Ungdomar vill använda tiden till saker de värdesätter vilket gör att transporten måste vara snabb, bekväm och sömlös.

 

Läs mer här »

 
Håll dig uppdaterad kring nya lagar och regler i trafiken...

Genom att prenumerera på RSS-flödet får du automatiskt information från oss när ny lagstiftning som berör trafiken och dig som trafikant diskuteras och vi påminner dig i god tid innan ny lagstiftning träder i kraft. Passa gärna på och fräscha upp minnet lite kring befintliga lagar och regler ute i trafiken genom ett besök på vår nyligen uppdaterad underavdelning "Rätt och vett i trafiken".

Läs mer »

 
  NTF NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.
YouTube Twitter Facebook LinkedIn
 
Du får detta e-mail då du har registrerat dina uppgifter eller accepterat att ta emot e-mail från ntf.se. Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen KLICKA HÄR för att säga upp framtida utskick.
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Copyright © 2023 NTF. Alla rättigheter reserverade.