Visa detta email i din webbläsare

NTF:s Nyhetsbrev Nr: 1 2022
NTF
Omstart för NTF

Det har sedan i höstas varit en turbulent tid för NTF Riks i Stockholm. Trafikverket inledde en granskning av den ekonomiska rapporteringen och beslöt pausa utbetalning av medel under granskningsperioden. I avsaknad av andra intäkter under perioden och otillräckligt eget kapital var det inte möjligt att fortsätta verksamheten. Styrelsen för NTF Riks beslöt därför att ansöka om konkurs den 21 april och den 20 maj stängde NTF Riks sin verksamhet.

Läs mer » 

 
Hastighetsmätningar i tätort

Hastighetsefterlevnaden på 40-sträckor är dålig. Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tätortsmätningen från NTF och VTI.

Läs mer »

 
 
Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet

I den målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet som finns i Sverige har nya etappmål satts till 2030. De innebär max 133 omkomna och 3100 allvarligt skadade. År 2021 omkom 210 personer i vägtrafikolyckor och 26 personer i suicid. Antalet omkomna är sex fler än under 2020 och antalet suicid tre fler. Utfallet under 2020 och 2021 är troligtvis påverkat av pandemin. 

 

Läs mer »

 
Ny i Sverige?

NTFs filmer om trafiksäkerhet på lätt svenska finns nu även med text på andra språk; arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja.

Se här » 

 
Bilbarnstolsskola

NTF samarbetar med Axkid i framtagningen av en webbaserad konsumentskola för barnsäkerhet i bil. Tillsammans med Axkid vill NTF verka för att genom kunskap säkerställa att fler barn färdas trafiksäkert i bil. Rekommendationen är att i första hand vända sig till en NTF certifierad återförsäljare...

Läs mer »

 
  NTF NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.
YouTube Twitter Facebook LinkedIn
 
Du får detta e-mail då du har registrerat dina uppgifter eller accepterat att ta emot e-mail från ntf.se. Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen KLICKA HÄR för att säga upp framtida utskick.
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Copyright © 2023 NTF. Alla rättigheter reserverade.