Visa detta email i din webbläsare

NTF:s Nyhetsbrev Nr: 3 2023
NTF
Nya filmer för säkrare unga förare!

Nu är våra nya filmer som vänder sig till förare av A-traktor och mopedbil och deras föräldrar klara. NTF anser att dagens utbildning inte är tillräcklig. En egen bältesmätning som genomfördes hösten 2022 pekar på låg bältesanvändning och olycksstatistiken är oroande. Filmerna är ett bra komplement för den som genomför AM-körkortsutbildningen och tar upp viktiga ämnen så som användning av säkerhetsbälte, risken med distraktion, hastighet och trimning, samt alkohol.

Se alla filmer här »

 
Ett säkert transportsystem är en viktig hållbarhetsfråga!

NTF är engagerad i utvecklingen för att skapa hållbara städer. Ett spännande initiativ som pågår är Gothenburg Green City Zone (GGZC) som vill utveckla ett utsläppsfritt transportsystem i staden. NTF har bl a medverkat i workshops med fokus på trafiksäkerhet och nu senast i oktober hade NTF rollen som moderator i GGCZ:s seminarium om framtidens utsläppsfria transportsystem. Vi ser det som ett viktigt och självklart steg för oss att satsa ännu mer på hållbarhet i vårt trafiksäkerhetsarbete.

Läs mer Gothenburg Green City Zone här » 

 
Olagliga hastigheter största hotet mot barns rätt till en säker skolväg.

Mer än varannan bilist kör för fort utanför skolor. Det visar mätningar utförda av NTF på 20 platser spridda över hela landet. 51 procent av samtliga fordon passerade i en olagligt hög hastighet och resultatet är baserat på nästan 300 000 observationer genomförda under skoltid mellan 07:00 och 17:00 under vårterminen 2023.

Läs mer och ta del av resultaten här  »

 
Testa elevernas kunskaper med nya lektionsförslag!

Inom ramen för Trafiken i skolan har NTF tagit fram två nya lektionsförslag anpassade för barn i årskus 4 - 6. Genom att låta barnen genomföra interaktiva uppdrag och svara på quiz-frågor får de viktiga kunskaper om regler samtidigt som de reflekterar över vad det innebär att vara en ansvarsfull cyklist.

Trafiken i skolan - lektionsförslag årskurs 4 -6 »

 
Elsparkcykelförare har dålig koll på reglerna och olyckorna ökar.

I september 2022 infördes nya regler för elsparkcyklar. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor. Men ett år efter införandet så är reglerna oklara och många andra trafikanter är allmänt negativt inställda till elsparkcyklar som en del av stadstrafiken. Det visar vår enkätundersökning där 1023 personer i 12 städer svarade på frågor om reglerna.

Läs mer och ta del av resultaten här  »

 
Reflexutdelning för ökad synbarhet!

De senaste veckorna har vi delat ut nära 6000 gratis reflexer runt om i Sverige vid resecentrum, busshållplatser och köpcentrum. Att bära reflex är en liten insats du gör som kan vara skillnaden mellan liv och död under förutsättning att trafikmiljön i övrigt är hastighetssäkrad. Vi arbetar ständigt för att fler ska ta eget ansvar för sin egen säkerhet och hoppas att våra fina reflexer gör skillnad!

Läs mer om utdelningen av reflexer här »

 
Årets upplaga av Mångfald i trafiken - ett initiativ som bidrar till en mer hållbar och jämlik trafiksäkerhet.

I 13 år så har NTF engagerat sig i frågan hur vi tillsammans kan skapa en mer jämlik och hållbar trafiksäkerhet i Sverige. För många kan språket vara ett hinder. För att skapa trafiksäkerhet på lika vilkor är det av stor vikt att brygga över ett stort informationsbehov genom att skapa arenor så som Mångfaldsdagen.

Tillsammans med samarbetspartners som bland annat Polisen, STR och Västtrafik så har vi skapat en arena där elever från SFI-klasser tar del av det svenska språket men även lär sig nyttig information på sina egna villkor om hur man kan bidra till en tryggare trafiksäkerhet. Eventet ägde rum den 25 Oktober på Kulturhuset Bergsjön. Dagen blev mycket uppskattad av både deltagare och samarbetspartners.

Läs mer om mångfald i trafiken här »

  NTF NTF är en ideell idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker och hållbar trafik. NTF verkar för en säker trafik för samtliga trafikantgrupper. Verksamheten bedrivs på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.
ikon ikon ikon ikon ikon ikon
 
Du får detta e-mail då du har registrerat dina uppgifter eller accepterat att ta emot e-mail från ntf.se. Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen KLICKA HÄR för att säga upp framtida utskick.
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Copyright © 2023 NTF. Alla rättigheter reserverade.