Visa detta email i din webbläsare

NTF:s Nyhetsbrev Nr: 2 2021
NTF
Tips - Så kör du säkert i sommar!

Sommaren, och i synnerhet perioden juli - september, innebär högsäsong för de allvarliga olyckorna i trafiken. Baserat på olycksdata för de senaste tio åren ökar dödligheten med 35 procent och antalet allvarligt skadade med 10 procent under det tredje kvartalet jämfört med resten av året. Det beror oftast på att hastigheten är högre när olyckan väl inträffar och att det är fler oskyddade trafikanter ute. Vägarna är fina och många har bråttom till sitt resmål. Trafikintensiteten är hög och många kör längre än vad de är vana vid och blir trötta. Bilen är också tyngre lastad än vad den vanligtvis är.

Läs mer »

 
Generalsekreteraren har ordet...

Nu har precis semestern börjat för många och vi är många som även i år tvekar att åka utomlands och letar platser att semestra på här hemma i Sverige. Och med det ökar resorna på våra vägar. Den här perioden är vanligtvis den mest olycksdrabbade men det behöver inte vara så. Tillsammans kan vi ändra på det. Var med och bidra till ökad trafiksäkerhet du också!

Läs mer »

 
 
Aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet

Nu har antalet omkomna och allvarligt skadade för år 2020 fastställts och Trafikverkets rapport med en analys av trafiksäkerhetsutvecklingen har publicerats. Jag berättar om detta, och visar också att den positiva trenden fortsätter under 2021. Dessutom presenteras två VTI-rapporter. En om hastighet och en om säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser.

 

Läs mer »

 

Den 5 maj publicerade DN-debatt NTF:s debattartikel. Det blev startskottet för en viktig debatt om hastighet i tätort. Det är uppenbart att hastighetsfrågan berör många. Den som sitter i bilen vill inte förlora dyrbar restid och den som befinner sig utanför bilen vill helst inte se några bilar alls. NTF menar att i framtidens attraktiva och hållbara städer måste alla trafikanslag samspela på lika villkor. Artikeln är sedan en tid tillbaka låst bakom en prenumerationstjänst DN-debatt men om du missade den så har vi läst upp den i oredigerad form på egen webbplats. 

 

Läs hela debattartikeln »

 
Viktigt med krav på utbildning!

Det behövs anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare. En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tredubblades dock antalet olyckor med dessa fordon.

Läs mer »

 
 
Hastighetsmätningar i tätort

Hastighetsefterlevnaden på 40-sträckor är dålig. Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tätortsmätningen från NTF och VTI.

Läs mer »

 

Om du vill testa dina trafikkunskaper eller helt enkelt letar efter ett litet sommarnöje så har Nordstedts Juridik lagt upp lite frågor som de hämtat ur Trafikförfattningar 2020/21. 

 

Öppna Quiz »

  NTF NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.
YouTube Twitter Facebook LinkedIn
 
Du får detta e-mail då du har registrerat dina uppgifter eller accepterat att ta emot e-mail från ntf.se. Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen KLICKA HÄR för att säga upp framtida utskick.
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Copyright © 2023 NTF. Alla rättigheter reserverade.