Visa detta email i din webbläsare

NTF:s Nyhetsbrev Nr: 4 2017
NTF
Glöm inte dela ratten i vinter!

NTF arbetar för en säker trafik. Därför var det naturligt för oss att, för andra året i rad, involvera oss i trafiksäkerhetsinitiativet ”Dela Ratten”. Dela Ratten är en kampanj som lanserades med syftet att öka trafiksäkerheten genom att uppmana det svenska folket att dela jämställt på körningen. Undersökningar visar nämligen att endast 15 % av alla svenska par delar helt lika på körningen, trots att statistik visar att män löper tre gånger så hög risk att vara inblandade i trafikolyckor, jämfört med kvinnor.

Läs mer...

 
NTF synar skolskjutsen...

Tusentals barn åker skolskjuts varje dag. Enligt Skollagen är det kommunen som ansvarar för skolskjutsen. NTF har frågat kommunerna vilka krav de ställer på sin skolskjuts och därefter betygsatt svaren ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Extra viktigt är det att barnen slipper korsa vägen för att ta sig till hållplatsen samt att det finns bälte i bussen.

Läs mer...

 
 
På gång inom trafiksäkerhetsområdet...

I detta nyhetsbrev blir det fokus på cykelhjälmens effekter och säkerhetseffekter av ökat cyklande, den kommande lagändringen om handhållen mobiltelefon, samt information om ett avrapporterat regeringsuppdrag om sänkt bashastighet i tätort. Vi är också glada över att Trafikverket föreslår informations- och kunskapshöjande åtgärder i den nationella planen för transportsystemet.

Läs mer...

 
 
Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar...

Barn måste få vara barn, även i trafiken. Vi vuxna har därmed ett ansvar att skydda barnen och när de blir äldre både ge dem förutsättningar att klara sig på egen hand och att ställa krav på en säker trafikmiljö. Därför tar NTF fram material såväl till föräldrar som till lärare. Under de närmaste åren tar NTF fram ett stort antal lektionsförslag för grundskolan, alla med tydlig koppling till Läroplanen.

Läs mer...

 
 
Fler män använder bilbältet...

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältesmätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. I 15 län ökar bältesanvändningen bland männen men för att bli lika bra som kvinnorna återstår fortfarande cirka 3 procentenheter. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ligger kvar på 97 procent. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016.

Läs mer...

 
  NTF NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.
YouTube Twitter Facebook LinkedIn
 
Du får detta e-mail då du har registrerat dina uppgifter eller accepterat att ta emot e-mail från ntf.se. Om du inte önskar fler nyhetsbrev, vänligen KLICKA HÄR för att säga upp framtida utskick.
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Copyright © 2023 NTF. Alla rättigheter reserverade.