Våra medlemmar

NTF:s medlemsorganisationer

NTF:s nationella nätverk består av 25 riksorganisationer med tusentals personer som arbetar för en säkrare och tryggare trafik. Ungefär hälften av dessa organisationer har trafiksäkerhet som en betydande del av sin verksamhet. Ett väl fungerande nätverk är en av grundstenarna i NTF:s arbete. I NTF:s nationella projekt spelar folkrörelsesverige med NTF:s medlemsorganisationer och andra nätverk en avgörande roll. Som exempel kan nämnas att NTF-organisationen genererar ca 100.000 frivilligtimmar/år inom ramen för de nationella projekten.