Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jana Östberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 169 2013

Jana Östberg

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Söderhamn

Certifierad sedan 2013-08-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare