Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Andrea Lundstedt efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 150 2013

Andrea Lundstedt

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Södertälje

Certifierad sedan 2013-04-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare