Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Irianna Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 217 2015

Irianna Johansson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Babybus Veddesta AB
  • Kommun: Järfälla

Certifierad sedan 2015-02-04

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare