Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anders Hellström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 102 2013

Anders Hellström

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Kramfors

Certifierad sedan 2013-04-04

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare