Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sofie Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 216 2015

Sofie Andersson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Österlens poolcenter
  • Kommun: Tomelilla

Certifierad sedan 2015-01-08

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare