Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Nauwelaertz de Agé efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 138 2013

Johan Nauwelaertz de Agé

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2013-04-16

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare