Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Elin Hultengren efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 127 2013

Elin Hultengren

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Trollhättan

Certifierad sedan 2013-04-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare