Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anders Olofsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 185 2014

Anders Olofsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Eskilstuna

Certifierad sedan 2014-01-23

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare