Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Caroline Djerf efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 121 2013

Caroline Djerf

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Norrköping

Certifierad sedan 2013-04-11

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare