Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Christina Bengtsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 224 2015

Christina Bengtsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXXLutz Filial
  • Kommun:

Certifierad sedan 2015-05-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare