Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Richard Larsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 110 2013

Richard Larsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Visby

Certifierad sedan 2013-04-09

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare