Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Magnus Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 183 2013

Magnus Andersson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Ljungby

Certifierad sedan 2013-12-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare