Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Hanna Pöhlitz efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 181 2013

Hanna Pöhlitz

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Globen

Certifierad sedan 2013-11-19

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare