Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Maria Lundquist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 126 2013

Maria Lundquist

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Ystad

Certifierad sedan 2013-04-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare