Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emelie Fremström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 158 2013

Emelie Fremström

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Helsingborg

Certifierad sedan 2013-04-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare