Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Fredrik Zenthio efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 188 2014

Fredrik Zenthio

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Örkelljunga   

Certifierad sedan 2014-02-26

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare