Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Göran Holm efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 154 2013

Göran Holm

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Hudiksvall

Certifierad sedan 2013-04-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare