Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Songul Köyluoglu efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 197 2014

Songul Köyluoglu

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Sollentuna

Certifierad sedan 2014-04-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare