Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Peter Mårtensson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 186 2014

Peter Mårtensson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Kristianstad

Certifierad sedan 2014-01-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare