Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tommy Ljunggren efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 111 2013

Tommy Ljunggren

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Täby

Certifierad sedan 2013-04-10

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare