Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Carolina Hedman efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 211 2014

Carolina Hedman

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Huddinge

Certifierad sedan 2014-05-19

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare