Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sofia Bergfors efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 228 2015

Sofia Bergfors

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvia försäkring
  • Kommun:

Certifierad sedan 2015-01-01

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare