Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Beatrice Lang efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 214 2015

Beatrice Lang

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Babyland Online Nordic AB
  • Kommun:

Certifierad sedan 2015-08-30

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare