Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Per Svensson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 153 2013

Per Svensson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Nyköping

Certifierad sedan 2013-04-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare