Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Madeleine Haglund efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 132 2013

Madeleine Haglund

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Borås

Certifierad sedan 2013-04-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare