Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Avan Rashid efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 210 2014

Avan Rashid

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Huddinge

Certifierad sedan 2014-05-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare