Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emma Dahlqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 223 2015

Emma Dahlqvist

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXXLutz Filial
  • Kommun:

Certifierad sedan 2015-05-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare