Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Markus Lampio efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 98 2013

Markus Lampio

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Vänersborg

Certifierad sedan 2013-03-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare