Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Mikael Karlsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 149 2013

Mikael Karlsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Strömstad

Certifierad sedan 2013-04-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare