Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Basri Durakovic efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 173 2013

Basri Durakovic

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Helsingborg

Certifierad sedan 2013-09-30

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare