Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Ayten Uzel efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 198 2014

Ayten Uzel

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Säkerhetsbutiken
  • Kommun: Stockholm

Certifierad sedan 2014-04-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare