Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Caroline Holmqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 184 2014

Caroline Holmqvist

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Värnamo

Certifierad sedan 2014-01-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare