Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Robin Sigfridsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 166 2013

Robin Sigfridsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Vetlanda

Certifierad sedan 2013-05-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare