Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Alexander Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 187 2014

Alexander Johansson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Oskarshamn

Certifierad sedan 2014-01-30

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare