Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sandra Lewin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 136 2013

Sandra Lewin

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Mölndal

Certifierad sedan 2013-04-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare