Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Alexandra Giers efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 227 2016

Alexandra Giers

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvia försäkring
  • Kommun: Stockholm

Certifierad sedan 2016-02-04

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare