Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anders Olofsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 249 2017

Anders Olofsson

Barn i bil

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Eskilstuna

Certifierad sedan 2017-12-08

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare