Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Timmie Olsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 161 2013

Timmie Olsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Hässleholm

Certifierad sedan 2013-04-30

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare