Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Linnea Mårtensson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 209 2014

Linnea Mårtensson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun:

Certifierad sedan 2014-05-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare