Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Patrik Östlund efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 162 2013

Patrik Östlund

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Mareistad

Certifierad sedan 2013-05-02

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare