Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Daniel Murén Insunza efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 106 2013

Daniel Murén Insunza

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Järfälla

Certifierad sedan 2013-04-10

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare