Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sara Digermark efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 199 2014

Sara Digermark

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Huddinge

Certifierad sedan 2014-04-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare